Nowy artykuł w Science Advances

Mimo znaczącego postępu w onkologii w ostatnich dziesięcioleciach, wciąż tylko około 50% pacjentów z rakiem pęcherza moczowego naciekającym warstwę mięśniową (MIBC) dożywa pięciu lat po postawieniu diagnozy. Nowe nadzieje daje połączenie radiochemioterapii z dynamicznie rozwijającą się immunoterapią. Badanie, ktorego jestem autorem badania, które otwiera nowe perspektywy w leczeniu raka pęcherza moczowego. Współpracując z międzynarodowym zespołem,…