Wizyty na NFZ

(karta DILO, kwalifikacje do leczenia onkologicznego, realizacja leczenia onkologicznego – w tym radioterapii z ewentualnym leczeniem systemowym lub celowanym, badania kliniczne, program B56 Ministerstwa Zdrowia dla chorych na raka prostaty [enzalutamid, apalutamid, darolutamid])

Poradnia Radioterapii Onkologicznej, WWCOIT im. M. Kopernika w Łodzi
Paderewskiego 4, 93-500 Łódź

Poniedziałki od 14:00, gab. 2a na terenie Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej Szpitala im. Kopernika

Przed wizytą należy założyć historię choroby w rejestracji. Na pierwszą wizytę należy przynieść ksero dokumentacji medycznej (dotychczasowych badań i wizyt oraz, jeśli nim Państwo dysponują, rozpoznanie histopatologiczne). Wizyta może przebiec szybciej, jeśli przed wizytą prześlą Państwo skany dokumentacji na adres [email protected]. Po kwalifikacji przeze mnie w Poradni leczenie odbywa się w trybie ambulatoryjnym/hostelowym w Zakładzie Teleradioterapii Szpitala im. M. Kopernika lub w ramach hospitalizacji na Oddziale Brachyterapii i Onkologii Ogólnej Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi. Prowadzę Państwa przez cały okres diagnostyki i leczenia.

  Rejestracja telefoniczna 42 689 52 00
  Wybierz 1, a następnie 3.

 Wizyty prywatne

(kwalifikacje do leczenia onkologicznego, diagnostyka onkologiczna, wizyty kontrolne, wizyty z ubezpieczenia prywatnego – PZU, Allianz, Compensa, Lux Med)

Multi Clinic Centrum Medyczne Księży Młyn
ul. Kilińskiego 185, 90-348 Łódź

Piątki od 17:00
Stacjonarnie lub przez Internet (online)

Na pierwszą wizytę należy przynieść ksero dokumentacji medycznej (dotychczasowych badań i wizyt oraz, jeśli nim Państwo dysponują, rozpoznanie histopatologiczne). Wizyta może przebiec szybciej, jeśli przed wizytą prześlą Państwo skany dokumentacji na adres [email protected].

  Rejestracja telefoniczna   Przez ZnanyLekarz.pl

 

 Badania kliniczne

Badanie kliniczne to naukowe, zorganizowane i ściśle monitorowane badanie mające na celu sprawdzenie skuteczności i bezpieczeństwa nowych leków, procedur, urządzeń medycznych lub strategii leczenia. Badania kliniczne są prowadzone w kilku fazach, a każda z nich ma swoje unikatowe cele i kryteria. Faza I przeprowadzana jest na małej grupie ochotników (zwykle 20-100 osób); główny cel to ocena bezpieczeństwa i określenie dawki. W fazie II uczestniczy większa grupa pacjentów (od kilkudziesięciu do nawet kilkuset osób); badanie skuteczności i dalsza ocena bezpieczeństwa. Faza III uwzględnia jeszcze większą grupę pacjentów (setki lub tysiące); jej celem porównanie nowego leczenia ze standardowym i pełna ocena skuteczności i bezpieczeństwa. Ostatnia, faza IV, to badania prowadzone po wprowadzeniu leku na rynek; ocenia się długoterminowe monitorowanie skutków ubocznych i korzyści.
Jeśli zdecydują się na udział w badaniu klinicznym, mają Państwo szansę na dostęp do najnowszych metod leczenia, które nie są jeszcze powszechnie dostępne. To może być opcja dla Państwa, zwłaszcza jeśli standardowe metody leczenia nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Wszystkie leki i procedury badawcze są poddawane rygorystycznym testom i ocenom zanim trafią do badań klinicznych. Proces ten jest monitorowany przez niezależne instytucje oraz organy regulacyjne, co gwarantuje zastosowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i efektywności. Badania kliniczne często umożliwiają dostęp do terapii, które nie są jeszcze dostępne lub refundowane w Polsce. To szansa na skorzystanie z zaawansowanego leczenia, które może przynieść lepsze efekty. Państwa zaangażowanie pomaga w rozwoju medycyny i może przyczynić się do odkrycia nowych, skuteczniejszych sposobów leczenia. Jest to nie tylko korzyść dla Państwa, ale także dla przyszłych pacjentów. Co ważne, w trakcie badań klinicznych są Państwo pod stałą opieką zespołu medycznego. Często jest ona dużo bardziej intensywna niż podczas standardowego leczenia. Zapewnia to bieżący nadzór nad Państwa stanem zdrowia i skutkami terapii.

Aktualnie rekrutuję i prowadzę pacjentów w następujących badaniach klinicznych:

  • PACIFIC-8 – Jest to randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe, międzynarodowe badanie III fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo durvalumabu (MEDI4736) i domvanalimabu (AB154) w porównaniu z durvalumabem plus placebo u dorosłych z miejscowo zaawansowanym (stadium III), nieresekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których choroba nie uległa progresji po jednoczasowej radiochemioterapii.
  • PRIMORDIUM – Randomizowane, kontrolowane, wieloośrodkowe, otwarte badanie mające na celu zbadanie skuteczności i bezpieczeństwa dodawania apalutamidu do radioterapii i agonisty LHRH u pacjentów wysokiego ryzyka z wrażliwym na kastrację rakiem gruczołu krokowego, ocenianym za pomocą PSMA-PET, z kohortą obserwacyjną.