dr n. med. Konrad Stawiski

Konrad Stawiski jest lekarzem onkologiem-radioterapuetą i naukowcem-bioinformatykiem. Jako lekarz leczy wszystkie lokalizacje nowotworow z wykorzystaniem radioterapii, radiochemioterapii oraz radioimmunoterapii. Jego zaintersowania kliniczne skupiają się wokoł uroonkologii (rak prostaty, rak pęcherza moczowego), onkologii przewodu pokarmowego (rak odbytnicy, rak przełyku), raka płuca oraz guzów ośrodkowego układu nerwowego (glejaki, gwiaździaki, skąpodrzewiaki, oponiaki). Prowadzi pacjentów w badaniach klinicznych. Aktywnie pracuje naukowo ściśle współpracując z Dana-Farber Cancer Institute/Harvard Medical School. Prowadzi szereg badań naukowych łączących onkologię z data science, uczeniem maszynowym i bioinformatyką. Realizuje leczenie w oparciu o najnowsze wytyczne NCCN. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (ESTRO) oraz pracuje w ramach 3-letniej kadencji w grupie roboczej dot. sztucznej inteligencji w radioterapii onkologicznej. Jest także członkiem Polskiego Towarzysta Onkologicznego (PTO) oraz Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (PTRO).

  Zatrudnienie

  Edukacja

Projekty naukowo-badawcze (granty naukowe)

 • 2023 – 2026: miRPOC – miRNA as biomarkers in early detection and personalised treatment in ovarian cancer. Konsorcjum ERA PerMed; razem z Cancer Registry of Norway/Oslo University Hospital, German Cancer Research Center w Heidelbergu i Harvard Medical School],  928 864 EUR [Partner PI, kierownik WP4]
 • 2022 – 2023: Program im. Mieczysława Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (laureat programu), zaplanowany 6-miesięczny staż naukowy w Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, MA, USA, projekt pt. “Badanie interakcji i zmian ekspresji genów w komórkach raka pęcherza podczas radio- i immunoterapii jednoczasowej.” [kierownik projektu], opiekun: Kent W. Mouw, MD, PhD. Pozostaje zdalnie w ścisłej współpracy naukowej z Dana-Farber Cancer Institute/Harvard Medical School/Broad Institute of MIT and Harvard jako członek: Mouw Lab oraz Carvalho Lab.
 • 2019 – 2022: NCN PRELUDIUM [ID: UMO-2018/29/N/NZ5/02422], Głębokie sztuczne sieci neuronowe w integracji profilu ekspresji krążących i wewnątrzkomórkowych cząsteczek miRNA pacjentów z rakiem trzustki., 209 860 PLN [kierownik projektu]
 • 2014 – 2015: MSW Generacja Przyszłości [ID: MNiSw/2014/DIR/379/GPII], PancreApp: zastosowanie ośmiowymiarowej aproksymacji metodą Sheparda w indywidualizacji zaleceń żywieniowych, ze szczególnym uwzględnieniem przewlekłego zapalenia trzustki, 37 800 PLN [kierownik projektu]
 • 2017 – 2018: St. specjalista ds. bioinformatyki i informatyki medycznej (budowa platformy internetowej celem zbierania danych na potrzeby naukowe projektu) w projekcie „Łódzki Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi” [ID: POWR.05.01.00-00-0011/16] współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Europejski Fundusz Społeczny, 1 792 260 PLN)
 • 2019-2021: Wykonawca w badaniu „Predictive Biomarkers of Radiation Toxicity (PBRTox)” [ID: POIR.04.04.00-00-2280/16] pod kierownictwem prof. Wojciecha Fendlera (Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej; 1 999 651 PLN)
 • 2014-2016: Wykonawca w badaniu „Profil krążących mikroRNA w diagnostyce rzadkich form cukrzycy” [ID: 2012/05/E/NZ5/02130] pod kierowanictwem prof. Wojciecha Fendlera (NCN SONATA BIS; 1 489 800 PLN)

Patenty i komercjalizacje

 • WO2023283476A2, pt. „Circulating microrna signatures for pancreatic cancer”
 • EP3565903 oraz US20200123614A1, pt. „CIRCULATING MICRORNA SIGNATURES FOR OVARIAN CANCER”; w próbach komercjalizacji (umowa licencyjnej A15876-ELA-ASPIRA z Aspira Women Health)

Rozdziały w książkach

 • „Sztuczna inteligencja w onkologii” Innowacyjna onkologia. Możliwości, potrzeby, system. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020; ISBN 978-83-200-6032-4
 • „Evidence-based medicine w kardiologii” WIELKA INTERNA: Kardiologia część 1 – wydanie II. Medical Tribune Polska, 2018; ISBN 978-83-949-7414-5

Staże zagraniczne

 • 2022-2023: Staż badawczy Bekker NAWA Programme (6 miesięcy) w Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, MA, USA (reference: Kent W. Mouw, MD, PhD)
 • 2016: Staż badawczy ERAMSUS+ (3 miesiące) w CENTRUM Analizy Matematycznej i Statystycznej Multimodalnego Obrazowania Klinicznego EPSRC, University of Cambridge, Cambridge, UK (referencje: John Aston, Ph.D.)
 • 2015: Wymiana naukowa IFMSA (6 tygodni), PsychGENe Lab, Upstate Medical University, Syracuse, NY, USA (referencje: Stephen J. Glatt, PhD.)
 • 2014: Staż kliniczny – neurochirurgia (3 tygodnie), Szpital Uniwersytecki Southampton NHS Trust, Southampton, Wielka Brytania (referencje: Paul Grundy, M.D.)
 • 2013: Staż kliniczny – choroby wewnętrzne (4 tygodnie), Mubarak Al Kabeer Hospital, Kuwejt, Kuwejt (referencje: Ibrahim T. Lasheen, M.D.)

Prowadzone zaproszone wykłady i szkolenia

 • 2023: “Odszyfrowanie złożonych biomarkerów w badaniach wielkoskalowych – nasze doświadczenia”. Konferencja StatSoft Polska.
 • 2023: “Radiomika jako skuteczne narzędzie rokownicze i predykcyjne – przykłady kliniczne”. Konferencja 4R (październik 2023).
 • 2023: “Biologiczne i radiobiologiczne podstawy strategii total neoadjuvant therapy w raku odbytnicy”. Konferencja 4R (październik 2023).
 • 2023: “Odmienne twarze Greja – dawki biologicznie równoważne w zależności od sposobu frakcjonowania i lokalizacji anatomicznej. Konferencja”. Radioterapia stereotaktyczna w dobie leczenia celowanego” (maj 2023).
 • 2023: “Metodyka badań klinicznych” w ramach studiów podyplomowych „Niekomercyjne Badania Kliniczne – projektowanie, realizacja i zarządzanie” (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
 • 2022: „Głębokie sztuczne sieci neuronowe w integracji profilu ekspresji krążących i wewnątrzkomórkowych cząsteczek miRNA pacjentów z rakiem trzustki.” Łódzkie Dni Onkologiczne
 • 2022: „Zastosowanie zaawansowanych narzędzi statystycznych i sztucznej inteligencji w prognozowaniu rokowania i odpowiedzi na leczenie w raku gruczołu krokowego”. Konferencja szkoleniowa Rak Stercza – Wielodyscyplinarne Podejście Do Terapii Po Niepowodzeniu Leczenia Miejscowego I W Chorobie Z Przerzutam
 • 2022: „Analiza szeregów czasowych” w ramach studiów podyplomowych „Elementy metodologii badań empirycznych w medycynie i zastosowanie statystyki w badaniach biomedycznych” (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
 • 2022: „Wprowadzenie do metod Data Mining i systemu STATISTICA Data Mininer” w ramach studiów podyplomowych „Elementy metodologii badań empirycznych w medycynie i zastosowanie statystyki w badaniach biomedycznych” (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
 • 2021-2023: „Dane w badaniach klinicznych. Karty Obserwacji Klinicznej (CRF). Zarządzanie bazami danych.” w ramach studiów podyplomowych „Niekomercyjne Badania Kliniczne – projektowanie, realizacja i zarządzanie” (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
 • 2021-2023: „Nowe technologie w badaniach klinicznych. Big Data.” w ramach studiów podyplomowych „Niekomercyjne Badania Kliniczne – projektowanie, realizacja i zarządzanie” (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
 • 2021: „Warsztaty naukowo-biostatystyczne” w ramach inicjatywy Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
 • 2019: „Nauczanie głębokie jako technika zwiększania skuteczności biomarkerów molekularnych” IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
 • 2018: „Eksploracja danych w celu odkrycia podpisu raka jajnika w profilu surowicy miRNA” Elias Lab Meeting w Brigham and Women’s Hospital, Dana-Farber Cancer Institute, Boston, USA
 • 2018: „Od anatomii do sztucznej inteligencji w onkologii.” Konferencja „I’m gonna be a scientist”

Publikacje

Pełna i aktualna lista dostępna jest tutaj: https://link.konsta.com.pl/pubmed

 • K Elias, U Smyczynska, K Stawiski, Z Nowicka, J Webber, J Kaplan, … Identification of BRCA1/2 mutation female carriers using circulating microRNA profiles Nature Communications 2023:14 (1), 3350 [citations: 2]
 • Z Nowicka, B Tomasik, D Kozono, K Stawiski, T Johnson, D Haas-Kogan, … Serum miRNA-based signature indicates radiation exposure and dose in humans: a multicenter diagnostic biomarker study Radiotherapy and Oncology 2023:109731 [citations: 1]
 • J Malinowski, W Pietruszewska, K Stawiski, M Kowalczyk, M Barańska, … High-Speed Videoendoscopy Enhances the Objective Assessment of Glottic Organic Lesions: A Case-Control Study with Multivariable Data-Mining Model Development Cancers 2023:15 (14), 3716 [citations: 0]
 • D Chowdhury, KM Elias, W Fendler, K Stawiski CIRCULATING MICRORNA SIGNATURES FOR OVARIAN CANCER US Patent App. 2023:17/810,495 [citations: 0]
 • M Miszczyk, Ł Magrowski, T Krzysztofiak, R Stando, W Majewski, … Brachytherapy boost improves survival and decreases risk of developing distant metastases compared to external beam radiotherapy alone in intermediate and high risk group … Radiotherapy and Oncology 2023:183, 109632 [citations: 0]
 • M Masłowski, K Stawiski, A Zięba, D Mikulski, J Bednarek, J Fijuth Predicting neutropenia dynamics after radiation therapy in multiple myeloma patients receiving first-line bortezomib-based chemotherapy–a pilot study Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory 2023:8 (4), 274-283 [citations: 0]
 • M Jobczyk, K Stawiski, M Kaszkowiak, P Rajwa, W Różański, F Soria, … Deep Learning-based Recalibration of the CUETO and EORTC Prediction Tools for Recurrence and Progression of Non–muscle-invasive Bladder Cancer European urology oncology 2022:5 (1), 109-112 [citations: 12]
 • K Stawiski, M Kaszkowiak, D Mikulski, P Hogendorf, A Durczyński, … OmicSelector: automatic feature selection and deep learning modeling for omic experiments bioRxiv 2022:2022.06. 01.494299 [citations: 4]
 • K Mieczkowski, K Kitowska, M Braun, B Galikowska‐Bogut, … FGF7/FGFR2–JunB signalling counteracts the effect of progesterone in luminal breast cancer Molecular Oncology 2022:16 (15), 2823-2842 [citations: 3]
 • M Miszczyk, J Rembak-Szynkiewicz, Ł Magrowski, K Stawiski, … The Prognostic Value of PI-RADS Score in CyberKnife Ultra-Hypofractionated Radiotherapy for Localized Prostate Cancer Cancers 2022:14 (7), 1613 [citations: 3]
 • Ł Kuncman, M Orzechowska, K Stawiski, M Masłowski, M Ciążyńska, … The Kinetics of FMS-Related Tyrosine Kinase 3 Ligand (Flt-3L) during Chemoradiotherapy Suggests a Potential Gain from the Earlier Initiation of Immunotherapy Cancers 2022:14 (16), 3844 [citations: 1]
 • M Panek, K Stawiski, M Kaszkowiak, P Kuna Cytokine TGFβ Gene Polymorphism in Asthma: TGF-Related SNP Analysis Enhances the Prediction of Disease Diagnosis (A Case-Control Study With Multivariable Data-Mining Model … Frontiers in Immunology 2022:13, 746360 [citations: 1]
 • A Gockley, K Pagacz, S Fiascone, K Stawiski, N Holub, K Hasselblatt, … A Translational Model to Improve Early Detection of Epithelial Ovarian Cancers Frontiers in Oncology 2022:12, 786154 [citations: 1]
 • EJ Bobeff, M Bukowiecka-Matusiak, K Stawiski, K Wiśniewski, … Plasma Amino Acids May Improve Prediction Accuracy of Cerebral Vasospasm after Aneurysmal Subarachnoid Haemorrhage Journal of Clinical Medicine 2022:11 (2), 380 [citations: 1]
 • W Fendler, B Tomasik, K Atkins, K Stawiski, J Chałubińska-Fendler, … The clinician’s guide to radiotherapy complications Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej 2022:132 (1) [citations: 1]
 • M Miszczyk, E Staniewska, I Jabłońska, A Lipka-Rajwa, K Stawiski, … Volumetric staging in radiotherapy for oropharyngeal cancers Tumori Journal 2022:108 (6), 586-591 [citations: 0]
 • K Stawiski, M Maslowski, W Maslowska, M Kordzinska, B Lochowska, … Clinical and Radiomics-Based Deep Learning Predictive Model for Early Treatment Failure after Neoadjuvant Radiochemotherapy for Rectal Cancer International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics 2022:114 (3), e150 [citations: 0]
 • M Miszczyk, J Ciepał, R Stando, O Masri, I Jabłońska, K Stawiski, … The Association between Dose Escalation and Risk of Developing Metastases in Intermediate and High-Risk Prostate Cancer Patients Treated with Radiotherapy International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics 2022:114 (3), e231 [citations: 0]
 • A Napieralska, J Bochenek-Cibor, A Chyrek, M Konkol, E Pawłowska, … Improving Education in Radiation Oncology in Poland International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics 2022:114 (1), e4-e5 [citations: 0]
 • S Kubik, D Jesionek-Kupnicka, K Stawiski, J Fijuth, … Clinical significance of CD34, podoplanin and Ki-67 expression in patients with locally advanced squamous cell cervical carcinoma Journal of Obstetrics and Gynaecology 2022:42 (6), 2248-2254 [citations: 0]
 • D Mikulski, M Nowicki, I Dróźdż, E Perdas, P Strzałka, K Kościelny, … Serum miRNA-based neural network models for predicting complications in patients receiving high-dose melphalan or BeEAM conditioning chemotherapy. Acta Haematologica Polonica 2022:53 [citations: 0]
 • EJ Bobeff, K Stawiski, PA Stanisławska, BJ Posmyk, K Wiśniewski, M Bryl, … Validation of the Elderly Traumatic Brain Injury Score: Observational Case Control Study World neurosurgery 2022:161, e464-e472 [citations: 0]
 • D Chowdhury, KM Elias, W Fendler, K Stawiski Circulating microRNA signatures for ovarian cancer US Patent 2022:11,214,839 [citations: 0]
 • M Panek, K Stawiski, M Kaszkowiak, P Kuna Cytokine TGFβ gene polymorphisms in asthma Frontiers in Immunology 2022:13 [citations: 0]
 • EJ Bobeff, M Bukowiecka-Matusiak, K Stawiski, K Wisniewski, … Kordzi nska J. Clin. Med 2022:11, 380 [citations: 0]
 • B Tomasik, A Papis-Ubych, K Stawiski, J Fijuth, P Kędzierawski, … Serum MicroRNAs as xerostomia biomarkers in patients with oropharyngeal cancer undergoing radiation therapy International Journal of Radiation Oncology Biology* Physics 2021:111 (5), 1237-1249* [citations: 9]
 • P Robak, D Jarych, D Mikulski, I Dróżdż, E Węgłowska, A Kotkowska, … The prognostic value of whole-blood PSMB5, CXCR4, POMP, and RPL5 mRNA expression in patients with multiple myeloma treated with bortezomib Cancers 2021:13 (5), 951 [citations: 9]
 • P Michał, S Konrad, K Piotr TGF-β gene polimorphisms as risk factors for asthma control among clinic patients Journal of Inflammation 2021:18 (1), 1-12 [citations: 4]
 • L Lee, B Howitt, T Cheng, M King, K Stawiski, W Fendler, D Chowdhury, … MicroRNA profiling in a case-control study of African American women with uterine serous carcinoma Gynecologic Oncology 2021:163 (3), 453-458 [citations: 2]
 • D Mikulski, I Dróżdż, E Perdas, K Stawiski, M Nowicki, M Misiewicz, … Changes in the Microrna Expression Profile in Patients Undergoing Autologous Steam Cell Transplantation Blood 2021:138, 4789 [citations: 1]
 • M Miszczyk, W Majewski, K Stawiski, K Rasławski, P Rajwa, I Jabłońska, … Prognostic factors in postoperative radiotherapy for prostate cancer–tertiary center experience Radiology and Oncology 2021:55 (2), 203-211 [citations: 1]
 • Z Nowicka, R Bibik, R Stando, W Fendler, K Stawiski, B Tomasik A link between seasonality and radiation-related toxicity: The big time or time will tell? Radiotherapy and Oncology 2021:161, 257-258 [citations: 0]
 • ES Komseli, IS Pateras, T Krejsgaard, K Stawiski, SV Rizou, A Polyzos, … A prototypical non-malignant epithelial model to study genome dynamics and concurrently monitor micro-RNAs and proteins in situ during oncogene-induced senescence (vol 19, 37 … BMC GENOMICS 2021:22 (1) [citations: 0]
 • ES Komseli, IS Pateras, T Krejsgaard, K Stawiski, SV Rizou, A Polyzos, … Correction to: A prototypical non-malignant epithelial model to study genome dynamics and concurrently monitor micro-RNAs and proteins in situ during oncogene-induced senescence BMC genomics 2021:22 (1), 327-327 [citations: 0]
 • B Małachowska, B Tomasik, K Stawiski, S Kulkarni, C Guha, … Circulating microRNAs as biomarkers of radiation exposure: A systematic review and meta-analysis International Journal of Radiation Oncology Biology* Physics 2020:106 (2), 390-402* [citations: 43]
 • M Jobczyk, K Stawiski, W Fendler, W Różański Validation of EORTC, CUETO, and EAU risk stratification in prediction of recurrence, progression, and death of patients with initially non–muscle‐invasive bladder cancer (NMIBC … Cancer Medicine 2020:9 (11), 4014-4025 [citations: 25]
 • P Robak, I Dróżdż, D Jarych, D Mikulski, E Węgłowska, M Siemieniuk-Ryś, … The value of serum microRNA expression signature in predicting refractoriness to bortezomib-based therapy in multiple myeloma patients Cancers 2020:12 (9), 2569 [citations: 17]
 • Ł Kuncman, K Stawiski, M Masłowski, J Kucharz, J Fijuth Dose–volume parameters of MRI-based active bone marrow predict hematologic toxicity of chemoradiotherapy for rectal cancer Strahlentherapie und Onkologie 2020:196, 998-1005 [citations: 13]
 • M Braun, D Piasecka, B Tomasik, K Mieczkowski, K Stawiski, A Zielinska, … Hormonal receptor status determines prognostic significance of FGFR2 in invasive breast carcinoma Cancers 2020:12 (9), 2713 [citations: 8]
 • Z Nowicka, B Tomasik, DE Kozono, K Stawiski, TJ Johnson, … Serum Circulating MicroRNAs as Functional Biodosimeters in Patients Undergoing Total Body Irradiation International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics 2020:108 (3), e536 [citations: 0]
 • Z Nowicka, K Stawiski, B Tomasik, W Fendler Extracellular miRNAs as biomarkers of head and neck cancer progression and metastasis International journal of molecular sciences 2019:20 (19), 4799 [citations: 36]
 • EJ Bobeff, J Fortuniak, B Bryszewski, K Wiśniewski, M Bryl, K Kwiecień, … Mortality after traumatic brain injury in elderly patients: a new scoring system World neurosurgery 2019:128, e129-e147 [citations: 17]
 • M Kotlicka-Antczak, MS Karbownik, K Stawiski, A Pawełczyk, N Żurner, … Short clinically-based prediction model to forecast transition to psychosis in individuals at clinical high risk state European Psychiatry 2019:58, 72-79 [citations: 17]
 • A Zmyslowska, A Waszczykowska, D Baranska, K Stawiski, M Borowiec, … Optical coherence tomography and magnetic resonance imaging visual pathway evaluation in Wolfram syndrome Developmental Medicine & Child Neurology 2019:61 (3), 359-365 [citations: 17]
 • M Zakrzewska, R Gruszka, K Stawiski, W Fendler, J Kordacka, … Expression-based decision tree model reveals distinct microRNA expression pattern in pediatric neuronal and mixed neuronal-glial tumors BMC cancer 2019:19, 1-11 [citations: 9]
 • EJ Bobeff, BJ Posmyk, K Bobeff, J Fortuniak, K Wiśniewski, K Stawiski, … Predicting outcome and conservative treatment failure in patients with skull fracture after traumatic brain injury: a retrospective cohort study Journal of Neurological Surgery Part A: Central European Neurosurgery 2019:80 (06 … [citations: 2]
 • L Kuncman, K Stawiski, M Maslowski, J Wilczynska, J Bury, J Fijuth FT3-L Dynamics in Blood Could be Predictive of Time of Occurrence Lymphocyte Nadir in Patients Undergoing Preoperative Chemoradiotherapy for Rectal Cancer. International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics 2019:105 (1), E167-E168 [citations: 0]
 • ES Komseli, IS Pateras, T Krejsgaard, K Stawiski, SV Rizou, A Polyzos, … A prototypical non-malignant epithelial model to study genome dynamics and concurrently monitor micro-RNAs and proteins in situ during oncogene-induced … BMC genomics 2018:19, 1-22 [citations: 46]
 • K Pagacz, K Stawiski, A Szadkowska, W Mlynarski, W Fendler GlyCulator2: an update on a web application for calculation of glycemic variability indices Acta diabetologica 2018:55, 877-880 [citations: 27]
 • A Puła, K Stawiski, M Braun, E Iskierka-Jażdżewska, T Robak Efficacy and safety of B-cell receptor signaling pathway inhibitors in relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia: a systematic review and meta-analysis of randomized … Leukemia & Lymphoma 2018:59 (5), 1084-1094 [citations: 19]
 • K Stawiski, I Pietrzak, W Młynarski, W Fendler, A Szadkowska NIRCa: An artificial neural network‐based insulin resistance calculator Pediatric diabetes 2018:19 (2), 231-235 [citations: 11]
 • KM Elias, W Fendler, K Stawiski, SJ Fiascone, AF Vitonis, RS Berkowitz, … Diagnostic potential for a serum miRNA neural network for detection of ovarian cancer Elife 2017:6, e28932 [citations: 118]
 • J Trelinska, I Dachowska, D Baranska, K Stawiski, K Kotulska, W Fendler, … Maintenance therapy with everolimus for subependymal giant cell astrocytoma in patients with tuberous sclerosis (the EMINENTS study) Pediatric blood & cancer 2017:64 (6), e26347 [citations: 24]
 • K Stawiski, J Trelińska, D Baranska, I Dachowska, K Kotulska, S Jóźwiak, … What are the true volumes of SEGA tumors? Reliability of planimetric and popular semi-automated image segmentation methods Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine 2017:30, 397-405 [citations: 7]
 • A Pula, K Stawiski, M Braun, E Iskierka-Jazdzewska, T Robak A systematic review and meta-analysis of B-cell receptor signaling inhibitors in relapsed and refractory chronic lymphocytic leukemia LEUKEMIA & LYMPHOMA 2017:58, 152-153 [citations: 0]
 • M Zakrzewska, W Fendler, K Stawiski, R Gruszka, K Zakrzewski, … Comparative Analysis of miRNA Expression in Pediatric Neuronal and Mixed Neuronal-Glial Tumors PEDIATRIC BLOOD & CANCER 2017:64, S318-S318 [citations: 0]
 • LJ Lee, BE Howitt, W Fendler, K Stawiski, P Bu, L Cho, D Chowdhury, … miRNA profiling in a case: Control study of African American women with uterine serous carcinoma (USC). Journal of Clinical Oncology 2017:35 (15_suppl), e17116-e17116 [citations: 0]
 • KM Elias, WF Fendler, K Stawiski, A Vitonis, RS Berkowitz, DW Cramer, … Serum MicroRNA Sequencing for Early Diagnosis of Invasive Ovarian Cancer. REPRODUCTIVE SCIENCES 2017:24, 87A-87A [citations: 0]
 • Ł Dziki, A Puła, K Stawiski, B Mudza, M Włodarczyk, A Dziki Patients’ awareness of the prevention and treatment of colorectal cancer Polish Journal of Surgery 2015:87 (9), 459-463 [citations: 14]
 • K Stawiski, A Strzalka, A Pula, K Bijakowski PancreApp: An Innovative Approach to Computational Individualization of Nutritional Therapy in Chronic Gastrointestinal Disorders. MedInfo 2015:325-328 [citations: 2]

Certyfikowane kursy

 • 2022: Single-cell RNA-seq data analysis workshop, Harvard Chan Bioinformatics Core (HBC), Boston, MA, USA
 • 2022: Bulk RNA-seq data analysis workshop (part 1 and 2), Harvard Chan Bioinformatics Core (HBC), Boston, MA, USA
 • 2016: „Genomika obliczeniowa” (Szkoła Letnia), Max-Delbrück-Centrum Medycyny Molekularnej, Berlin, Niemcy
 • 2016: „Podstawy cyfrowego przetwarzania obrazu i wideo”, Northwestern University, Evanston, IL, USA

Działalność organizacyjna

 • 2023 – nadal: Członek ESTRO (Europejskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej), w tym: (1) AI in RT Focus Group – Full Member
 • 2019 – nadal: Członek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
 • 2019 – nadal: Członek Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
 • 2017 – 2018: Członek rady programowej, Kuznia Młodych Talentów, Akademia Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk.
 • 2014 – 2016: Indywidualny Tok Studiów w Zakładzie Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej; opiekun: Dr Wojciech Fendler;
 • 2013 – 2015: Prezes Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 • 2012 – 2013: Członek Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 • 2012 – 2013: Indywidualny Tok Studiów w Oddziale Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego; opiekun: Dr Krzysztof Tybor;
 • 2012 – 2015: Członek Koła Naukowego Studentów na Oddziale Neurochirurgii i Chirurgii Nerów Obwodowych;
 • 2011 – 2015: Członek Koła Naukowego Studentów na Wydziale Anatomii Normalnej i Klinicznej;
 • 2011 – 2015: Międzynarodowe Stowarzyszenie Sudentów Medycyny (IFMSA): (1) 2014: Europejskie Regionalne Spotkanie Studentów Medycyny, Delegat Generalny Polski, (2) 2013 – 2016: IFMSA New Technologies Support Division Director Assistant (stanowisko międzynarodowe), (3) 2013 – 2015: Członek zespołu marketingowego IFMSA-Poland (stanowisko krajowe), (4) 2013 – 2015: IFMSA-Poland National New Technologies Director (stanowisko krajowe, (5) 2012 – 2013: IFMSA-Poland National New Technologies Director Assistant ( stanowisko krajowe), (6) 2012 – 2013: Lokalny koordynator projektu „Umieranie – ludzka rzecz” (pozycja lokalna), (7) 2011 – 2014: Local New Technologies Director (stanowisko lokalne), (8) udział w 3 zgromadzeniach krajowych IFMSA-Poland (jesień 2012, wiosna 2012 r., jesienią 2013 r.)