Szanowni Państwo,
Jestem lekarzem specjalistą onkologiem-radioterapeutą (specjalistą radioterapii onkologicznej). W 2016 roku ukończyłem studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2021 roku uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych, a w 2023 roku tytuł lekarza specjalisty radioterapii onkologicznej. Od września 2023 roku pracuję w roli Zastępcy Kierownika Oddziału Brachyterapii i Onkologii Ogólnej WWCOIT im. M. Kopernika w Łodzi. Zajmuję się leczeniem nowotworów z wykorzystaniem radioterapii, radiochemioterapii i radioimmunoterapii. Przeprowadzam radioterapię stereotaktyczną (SBRT) i radiochirurgię (SRS). Prowadzę pacjentow w komercyjnych i niekomercyjnych badaniach klinicznych. Każdy pacjent leczony przeze mnie ma dostęp także to do mojego autorskiego wirtualnego asystenta leczenia opartego o sztuczną inteligencję.

Ściśle współpracuję z lekarzami onkologami i naukowcami z prestiżowego Dana-Farber Cancer Institute/Harvard Medical School (Boston, USA), gdzie realizowałem także zagraniczny staż (2022-2023). Ponadto, już w czasie studiów kształciłem się w ośrodkach zagranicznych, takich jak Mubarak Al Kabeer Hospital (Kuwait City, Kuwejt), University Hospital Southampton NHS Trust (Southampton, UK), Upstate Medical University (Syracuse, NY, USA) oraz University of Cambridge (Cambridge, UK). Dodatkowe doświadczenie kliniczne zdobywałem pracując i dyżurując w Zakładzie Teleradioterapii, Oddziale Radioterapii i Onkologii Ogólnej, a także w Oddziale Hematoonkologii WWCOIT im. M. Kopernika w Łodzi.

Aktywnie pracuje naukowo, skupiając się na nowych technikach leczenia nowotworów, biologii molekularnej nowotworów, technikach radiomicznych oraz na wdrażaniu rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji do onkologii. Jestem autorem i współautorem ponad 40 anglojęzycznych artykułów opublikowanych w prestiżowych zagranicznych czasopismach, takich jak Nature Communitations, European Urology Oncology czy eLife. Jestem także laureatem wielu stypendiów i nagród, takich jak nagroda Ministra Zdrowia lub stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierowałem projektami badawczymi w ramach programów Generacja Przyszłości, NCN Preludium, a obecnie jestem jednym z głównych badaczy w międzynarodowym konsorcjum ERA PerMed realizowanym z Kreftregisteret (Oslo, Norwegia), Brigham and Women’s Hospital/Harvard Medical School (Boston, USA) i DKFZ (Heidelberg, Niemcy). Wśród swoich osiągnieć mogę także wymienić patent na test diagnostyczny w kierunku raka jajnika oparty o krążące miRNA, obecnie w próbach komercjalizacji przez Aspira Women’s Health.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z moim CV i materiałami edukacyjnymi. Jeśli zostali Państwo zakwalifikowani przeze mnie do radioterapii lub innego leczenia onkologiczego i szukają Państwo informacji, które przedstawiałem – są one dostępne tutaj.

dr n. med. Konrad Stawiski
Lekarz specjalista onkolog-radioterapeuta

Konrad Stawiski – ZnanyLekarz.pl